Folkeskolen nr. 19 2016

Forside af Folkeskolen nr. 19 2016
0   2

Synlig tvang

Et af de helt store modeord i de danske folkeskoler for tiden er sat under lup i det blad, du sidder med i hånden. Det handler om Visible Learning.

0   12

Profit på discountundervisning

Der står en ung mand i et klasseværelse og læser på en iPad. Der står, at han skal sige, at eleverne skal lukke deres bøger. Han siger: »Luk jeres bøger«. Hans næste replik er ifølge iPad’en: »Hvad kan vi bruge geder og får til?« – og bagefter skal han bede eleverne om at tale med deres sidekammerater om, hvad man kan bruge geder og får til, så det gør han.