Folkeskolen nr. 18 2016

Forside af Folkeskolen nr. 18 2016
0   2

Pædagogisk udvikling på dagsordenen

Der bliver ikke kun talt lokal arbejdstidsaftale, når de to centerchefer Jakob Vejlø og Ulrik B. Thomsen samt kredsformand Peter Lund Andersen er på turne rundtom på kommunens folkeskoler. Pædagogisk udvikling er også sat på dagsordenen. For også her vil forvaltningen gerne have input fra medarbejderne.

0   8

En nødvendig aftale

»Som lærerkreds er vi optaget af at sikre kvalitet i skolen«, siger kredsformand Peter Lund Andersen. Han har tillid til, at dialogmøderne med lærere og forvaltning fører til en god arbejdstidsaftale.

0   15

På rundtur til alle skoler for en lokalaftale

Normalt sætter forvaltning og lærerkreds sig alene sammen og indgår en lokal arbejdstidsaftale. I Faaborg-Midtfyn Kommune tager forvaltningschefer og kredsformand rundt til samtlige skoler for at få input fra lærerne.

0   13

»Forældrene er blevet mere krævende«

Lærer vendte tilbage til folkeskolen efter 20 års fravær

3   13

Skolen kan gøre mere for restgruppen

I 2008 gik 72.500 elever ud af skolen. 14.500 kom aldrig videre uddannelsesmæssigt. Sådan behøver det ikke at være, lyder det i nyt speciale i antropologi.

58   69

Elev under læringsmålstyret undervisning:
 »Jeg er ikke god nok«

Undervisningsministeriet har med folkeskolereformen og inklusionsloven store forventninger til både høj faglighed og inklusion. Anbefalingerne går ud på at styre undervisningen ud fra læringsmål. Men er denne undervisningspraksis, hvor alle elever bliver vurderet ud fra de samme objektive krav, overhovedet forenelig med inklusionsbestræbelserne, hvor elever i komplicerede læringssituationer skal inkluderes i det faglige læringsfællesskab? Har inklusionen i virkeligheden spillet fallit?

6   26

Efteruddannelse kræver engagement, tid og ledelse

De mange millioner, der bliver brugt på efteruddannelse af lærerne, kan være spildt, hvis man ikke sikrer, at de er forberedt og får tid og opbakning fra ledelsen, teamet og lærerne, lyder det i ny ph.d.

0   15

Stressramt lærer: »Der kan godt være lys for enden af tunnelen«

Jimmi Kristensen var hårdt ramt af stress og i dyb depression, da han blev sygemeldt, og valgte at sige sit job op for nogle år siden. Nu er han tilbage i et nyt lærerjob og har deltaget i verdensmesterskabet i fægtning.

2   4

Nu skal it ind i matematikundervisningen – alle steder

Danmarks Matematiklærerforening sætter nu skarpt ind på, at alle lærere skal bruge cas-værktøjer i deres undervisning – derfor udgiver forlaget en bog, der kommer ud til alle skoler og som e-bog.

0   5

Kulturtolk: Sabah 
bygger 
bro

Hvad gør man, når forældrene nægter at sende deres børn på lejrskole af frygt for at pigerne og drengene sover i samme rum? Som tosproget lærer er Sabah hjælper, når modsætningerne mellem tosprogede elevers kulturer og danske traditioner kommer i vejen for læring.

3   12

Hver tiende elev er tosproget: Kun to procent af lærerne har ikkevestlig baggrund

Selvom der kommer flere og flere lærere med ikkevestlig baggrund, afspejler lærerne stadig ikke mangfoldigheden i klasseværelset. Over ti procent af eleverne er tosprogede.

1   2

Brug din personlighedstype i jobsøgningen

I en ny app fra Lærernes a-kasse kan du blive klogere på dig selv og din personlighedstype – og få gode råd til, hvordan du kan bruge det i jobsøgningen.

0   1

Vinterferie i Cambodja

Jungletemplerne Angkor Wat, cykelture gennem rismarker og landsbyer, farvestrålende madmarkeder og cambodjansk hverdagskultur ­– rundrejse for Folkeskolens læsere.

0   1

Firkanter uden ord

0   2

Snit en udfordring