Folkeskolen nr. 11 2016

Forside af Folkeskolen nr. 11 2016
1   143

98 ind – 96 ud!

DLF havde gerne set mere konkrete anbefalinger fra inklusionseftersynet. Men brug dem, der kom, i arbejdet med inklusionen.

0   488

Sådan får du jobfoden indenfor som dimittend

Det kan være svært at få sit første lærerjob, når cv’et kun byder på praktikerfaringen. Få gode råd til jobjagten.

1   550

Lærere: Verdens længste skoledag virker ikke

Den lange skoledag giver dårligere skole for eleverne – det fortæller lærere på alle klassetrin.

1   452

»Reformen er en stak mursten uden mørtel«

Snart er der gået to år med folkeskolereformen, og tilfredsheden blandt lærerne er ikke steget.

0   510

Arbejdet presser stadig

Folkeskolelærerne er præcis lige så stressede i dette skoleår som i det første år med folkeskolereform og ny arbejdstidslov, viser to års undersøgelser i Folkeskolens lærerpanel.

6   563

Lærere: Reformen virker stadig ikke

Ny undersøgelse viser, at en del går dårligere med reformen dette år sammenlignet med sidste år. Det handler om besparelser, mener DLF. Kommunerne prioriterer folkeskolen så meget som muligt inden for de økonomiske rammer, siger KL.

8   704

Undervisningsministeren vil skære ned i antallet af bindende mål

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby vil nu prøve at få de andre partier med på, at antallet af bindende Fælles Mål i folkeskolen skal skæres ned til 1.081.

0   367

Tillykke med toårsfødselsdagen

Mange havde nok håbet, at reformen kunne fejre sin fødselsdag med to lys og en lille sang. Men man skal desværre lede længe for at finde en melodi, der kan passe.

0   503

Skolens historiske genstande er kastet op i luften

Dansk Skolemuseums samling bliver pakket ud af Nationalmuseet. Museer og måske også skoler kan få del i genstandene. Andet vil indgå i et nyt digitalt skolemuseum.

1   742

Undervisning 
– mellem håndværk og kunst

Om hvordan man som lærer kan genskabe respekten for lærerarbejdet.

3   506

Vejen til Arbejdsretten

KL og DLF’s uenighed om, hvordan skolelederen skal drøfte forberedelsestid med læreren, endte i Arbejdsretten den 24. maj. Se her, hvordan enighed om tre linjer i et overenskomstbilag endte i uløselig uenighed.

79   3401

Dom: Læreren har ikke krav på at få tid på forberedelsen

Fredag eftermiddag afsagde Arbejdsretten dom 
– KL blev frikendt for at have overtrådt loyalitetspligten.

0   355

Klassisk DJ udarbejder spillelister til lærerne

DJ Class of Eva står klar til at udarbejde playlister til undervisningsforløb. Kontakt hende via folkeskolen.dk’s musiknetværk.

0   220

Ulla Hansen