Folkeskolen nr. 10 2016

Forside af Folkeskolen nr. 10 2016
0   239

Alle skal udvikle sig
 – ikke kun de 96 procent

De to lærere i inklusionseftersynets ekspertgruppe har lagt vægt på, at anbefalingerne skal skabe bedre rammer – ikke mere pres på de ansatte.

ANMELDELSE
3   533

Burgere med arsenik

Inden for den neoliberale markedsideologi er kravene om omstillingsparathed, styring og positiv sprogbrug så dominerende, at kritik er ugleset. Tænkningen er blevet en del af det offentliges styring af institutionerne, så nu er der tilsyneladende kun plads til de medgørlige.