Folkeskolen nr. 10 2016

Forside af Folkeskolen nr. 10 2016
0   184

Bondo:
 Lærerne kan i fællesskab skabe forandringer

Danmarks Lærerforening vil involvere medlemmerne mere direkte i arbejdet for at skabe bedre arbejdsvilkår.

0   423

Lærernes ønsker gav nye skemaer

Toftegårdsskolens lærere har fået mere sammen­hængende forberedelsestid og lettere ved at mødes, efter at de sammen gik til lederen med forslag til ændringer af arbejdstiden.

0   220

Bliv lærer i Grønland

Har du lyst til et udfordrende job i en meget anderledes kultur – langt væk fra lov 409? Så er et lærerjob i Grønland måske svaret.

3   691

Ny bog er vaccine mod selvcensuren

Sociologisk jiu-jitsu: Bogen »Afvæbnet kritik« viser, hvordan og hvorfor kritik ikke længere er velkommen i det offentlige. I bogen vendes kraften fra afvæbningen mod det system, der tryner kritikere.

0   721

Fire dage til at redde verden

Atomtrusler, statskup, flygtningestrømme og klimaforandringer. Det er ikke småting, eleverne skal forholde sig til i World Peace Game.

2   868

Forskere: Mere overfladisk læring i eksamensskole

Man risikerer mere fokus på det, der kan måles og vejes, når folkeskolen bliver en eksamensskole, mener forsker. Samtidig er karakterer ikke en objektiv vurdering af det faglige niveau.

2   791

Test, der ikke kan stå prøven

Analyse: De mærkelige ord i læsetestene er ikke det største problem ved de adaptive test – spørgsmålet er, om de overhovedet kan måle det, de skal.

71   2163

Professor: Fælles Mål er progressiv pædagogik

Bare rolig, de nye, forenklede Fælles Mål er en videreudvikling af den progressive pædagogik, der har præget dansk skolekultur i årtier, siger professor Jeppe Bundsgaard. »Lad os derfor diskutere de nye måls 
indhold i stedet for deres form«.

5   891

»Prøve eller eksamen – kald det, hvad du vil«

Adgangskravet på 4 til gymnasiet vil være med til at bryde den sociale arv, siger Venstres undervisningsminister Ellen Trane Nørby om regeringens reformudspil.

0   555

Hvad mener du om forslaget til adgangskrav til gymnasiet på 4 i dansk og 4 i matematik?

Elia Jalili, 9.c, elevrepræsentant i skolebestyrelsen.

0   510

Husk at se ­minoritetselever som individer

I den aktuelle flygtningediskussion skal lærerne passe på, at de ikke – i den bedste mening – får puttet elever i kulturelle kasser, som gør det svært for dem at udvikle sig.

0   857

Folkeskole dumper karakterkrav til gymnasiet

Adgangskrav til gymnasiet vil gøre folkeskolen til en eksamensskole, mener skoleleder. Han ser allerede nu virkningen efter reform og adgangskrav til erhvervsuddannelser. Mange af lærerne og eleverne er enige.

0   328

Hvad mener du om forslaget til adgangskrav til gymnasiet på 4 i dansk og 4 i matematik?

Marianne McDonald, lærer og fungerende skolebibliotekar, underviser i dansk, engelsk, musik og madkundskab.