Folkeskolen nr. 09 2016

Forside af Folkeskolen nr. 09 2016
0   213

Benspænd 
eller støtte?

Forestil dig, at du er højdespringer. Hver dag træner du tilløb, afsæt og landing. Din kollega står parat og lægger overliggeren på plads, når du har revet ned, og I snakker sammen om, hvordan I kan klare den næste gang.

1   214

»Sådan bliver det. Der er intet at gøre«

En ny bog viser citater fra ledere, der forsøger at afvæbne medarbejdernes kritik. DLF opfordrer lærerne til at tale med hinanden om problemerne og fremsætte fælles løsninger.