Folkeskolen nr. 07 2016

Forside af Folkeskolen nr. 07 2016
0   347

Flygtningebørn har også krav på god undervisning

Kommunernes økonomi er presset, og det store antal flygtninge, der kom til landet i 2015, betyder øgede offentlige udgifter. Med dette udgangspunkt indgik regeringen og KL en såkaldt topartsaftale kort før påske. Med aftalen forpligter regeringen sig til at fremsætte forslag om ændringer i reglerne for undervisningen af flygtningebørn. Disse regler vil betyde en klar svækkelse af kvaliteten af undervisningen.

1   776

Et væg til væg-eksperiment

Er læringsplatforme en god ide? Det spørgsmål ser det ikke ud til, at ret mange har stillet sig selv, før de blev sat i verden. Der er stort set ikke gennemført pilotforsøg, som kunne vise, hvordan det påvirker dagligdagen, undervisningen og de lærere og elever, som arbejder med de digitale platforme for planlægning og gennemførelse af undervisning. I stedet er alle bare gået i gang.

0   409

Skolen kan ikke løse inklusionsopgaven alene

Det er ofte indforstået i debatten om inklusion, at skolen skal løse opgaven alene. Men hvis skolen skal lykkes med reel inklusion af alle elever, så kræver det, at eksterne parter også løser deres opgaver. Det sætter »Inklusionshåndbogen« fokus på.