Folkeskolen nr. 07 2016

Forside af Folkeskolen nr. 07 2016
1   587

Lærernes egne bud på inklusion

Der er ikke udsigt til flere resurser. Så lærerne på Ellebjerg Skole har udviklet deres egne bud på, hvordan de kan forbedre inklusionen, og det har blandt andet ført til ideer om alternative hænder.

2   790

Inklusion: Ikke lærernes skyld, at det ikke lykkes

Inklusion kan lade sig gøre ­– i andre rammer og i samarbejde, mener to bogaktuelle forskere. Men der er for langt fra skolepolitikken til skolepraksis. Stop kravene til lærerne – stil krav til politikerne i stedet, siger de.

0   347

Flygtningebørn har også krav på god undervisning

Kommunernes økonomi er presset, og det store antal flygtninge, der kom til landet i 2015, betyder øgede offentlige udgifter. Med dette udgangspunkt indgik regeringen og KL en såkaldt topartsaftale kort før påske. Med aftalen forpligter regeringen sig til at fremsætte forslag om ændringer i reglerne for undervisningen af flygtningebørn. Disse regler vil betyde en klar svækkelse af kvaliteten af undervisningen.

0   104

Red Arktis!

1   776

Et væg til væg-eksperiment

Er læringsplatforme en god ide? Det spørgsmål ser det ikke ud til, at ret mange har stillet sig selv, før de blev sat i verden. Der er stort set ikke gennemført pilotforsøg, som kunne vise, hvordan det påvirker dagligdagen, undervisningen og de lærere og elever, som arbejder med de digitale platforme for planlægning og gennemførelse af undervisning. I stedet er alle bare gået i gang.

1   557

Vi gør det, for det skal vi

Lærerne i Lejre har lige så stille taget Educa i brug. Klikhelvede og tidsrøver er nogle af de ord, de bruger. Men det får også lærerne til at huske mål og emner, de ellers ville glemme.

4   746

Vi bliver skarpere i vores undervisning

Kombinationen af læringsmål og læringsplatformen Meebook gør os mere professionelle, siger to lærere fra Skovvangskolen i Favrskov Kommune.

5   845

Læringsplatformene vil gøre lærerne til bogholdere

Lærernes primære opgave bliver at fodre platformen med data, siger prorektor Alexander von Oettingen.

0   986

Skeptisk over for målstyring

Lærer Mathilde Junski bruger læringsplatformen Meebook mindst muligt. Hun synes, programmet virker ufærdigt, og samtidig er hun skeptisk over for den didaktik, som en integreret brug af læringsportalen forudsætter.

19   750

Læringsplatform kan gavne samarbejdet

En digital platform kan være et godt udgangspunkt for samarbejde mellem lærere, viser forskning. Men det kræver, at der er frihed til lærernes målopfattelse, fortæller professor.

2   744

It-vejleder: Grib systemet – det er dig, der er læreren!

Lærerne skal selv sørge for, at de nye læringsplatforme passer til deres undervisning, og bruge dem, så det giver mening for dem, mener it-vejleder Thomas Dreisig.

0   422

Erfarne lærere: Digitalisering af undervisningen koster tid

I Kerteminde er alle lærere introduceret til læringsplatformen MinUddannelse. Der er mange holdninger til, hvordan det fungerer, men alle er enige om, at det tager tid at gøre sin undervisning digital.

62   2646

Alt bliver samlet på læringsplatformen

Lettere vej til undervisningsdifferentiering og selvevaluering. Sådan lyder nogle erfaringer fra matematiklærerne Line Laugesens og Martin Klajas brug af portalen MinUddannelse i undervisningen.

0   409

Skolen kan ikke løse inklusionsopgaven alene

Det er ofte indforstået i debatten om inklusion, at skolen skal løse opgaven alene. Men hvis skolen skal lykkes med reel inklusion af alle elever, så kræver det, at eksterne parter også løser deres opgaver. Det sætter »Inklusionshåndbogen« fokus på.

0   153

Guide til den gode ansøgning

Hvad skal din ansøgning indeholde, og hvordan skal den bygges op? Lærernes a-kasse hjælper dig med den gode ansøgning.