Folkeskolen nr. 06 2016

Forside af Folkeskolen nr. 06 2016
0   278

Lærermangel eller en mangel på attraktive skoler?

Der mangler lærere i den danske folkeskole, hører vi fra flere og flere kommuner. Ja, men det er der en løsning på!

0   769

Bliv interessant på Google

Hvad dukker der op, når man googler dit navn? Hvis du er jobsøgende, er det en god idé at sørge for, at Google fremhæver en masse spændende ting om dig, råder specialist i markedsføring på sociale medier.

15   618

Forsker: 
»Man er nødt til at gå ud fra, at it ikke virker«

Lærere fralægger sig det faglige ansvar for undervisningen, når it udråbes til modstander. Læreruddannelsen skal ruste dem til at tænke i løsninger og justering af undervisningen, viser en ny ph.d.

0   2337

Fra jeres og redaktionens verden: 2015: Debatten eksploderede

Folkeskolen.dk fik næsten 800 indlæg. Over 17.000 modtog nyhedsbrevet, og dit fagblad fik ny forside.

39   2450

Gerne skarp, men ikke aggressiv

Der skal være plads til alle i debatten på folkeskolen.dk

6   610

Forvaltningstoppen: 
Det var lettere at inddrage før i tiden

Skoledirektør og centerchef om den nye ledelsesstil, der medførte »rigtig meget turbulens«, fordi mere bestemmes fra rådhuset. Til gengæld mener de, at Glostrups skolevæsen var »præfabrikeret« til at gribe folkeskolereformens indfasning fra august 2014.

0   1055

Svær inklusion i klasse med 26 elever

Fem forældre til børn i 2.b på Måløvhøj Skole i Ballerup savner flere resurser til klassen. Som det er nu, er det svært at være barn i klassen – og også voksen. Fagligt halter det kraftigt, socialt går det godt, mener forældrene.

2   282

Direktør og centerchef i Ballerup: 
Inklusion handler om alle børns ret til at være en del af fællesskabet

Inklusion skal ikke være en spareøvelse. Lærere og ledere skal hjælpe hinanden i arbejdet med at inkludere – og nogle børn skal ikke inkluderes, men have et specialtilbud, siger direktør og centerchef i Ballerup Kommune efter Folkeskolens beskrivelse af inklusion på Måløvhøj Skoles Østerhøj-afdeling.

29   1147

Når hanelefanterne brøler …

Der er brug for samarbejde om klasserumsforskning, men skolehverdagens udfordringer forsvinder i flimmer og kamptåger, når system- og dannelsesfolk slår hinanden med teoretiske positioner, begreber og modeller. Hanelefanterne har desværre indtaget savannen.

0   468

Vejen til renere skoletoiletter går gennem klasselokalet

Skoler har altid haft en udfordring med at sikre rene toiletter til eleverne. Problemet er ikke blevet mindre med den længere skoledag. I Sorø gør eleverne klasseværelset klar til rengøringsassistenten, så hun får tid til at give toiletterne en ekstra tur i løbet af dagen.

0   115

Klamme toiletter går ud over undervisningen

Både trivslen, sundheden og indlæringen påvirkes, når elever holder sig for at undgå et besøg på skoletoilettet. Alligevel får toiletterne sjældent ret stor opmærksomhed. Heller ikke selv om skoledagen er blevet længere.

1   525

Forsker: 
Tidligere var der mere plads til lokal fortolkning

Forsker i skoleledelse: Der er kommet mere topstyring i skolen – og der kommer endnu mere.

0   547

Kredsformand:
 »Forandringer går lettere, når man har medejerskab«

Kredsformand i Glostrup Lene Jensen fortæller, at lærerne har været meget påvirkede og bekymrede, men nu får MED-lokaludvalg.

0   429

Turbulent sammenlægning

Glostrup Skole ligger på fem matrikler, har én overordnet ledelse og én skolebestyrelse. Sådan blev strukturen ved sammenlægningen af alle kommunens skoler i 2012. Men vejen til én stor skole blev brolagt med konflikter i form af kultursammenstød, dårligt arbejdsmiljø samt lærer- og lederflugt og gennemførelse af en juridisk personaleundersøgelse.

3   1153

Styring fra rådhuset

Lærere og ledere flygtede fra Glostrup, da kommunen tog et opgør med den hidtidige skolekultur og indførte én ledelse på fem skoler. 60 af de 220 lærere har sagt op, og der er gennemført personalejuridisk undersøgelse.