Folkeskolen nr. 04 2016

Forside af Folkeskolen nr. 04 2016
9   683

Kultursammenstød 
på lærerværelset

Med afsæt i sine praktikoplevelser sætter lærerstuderende Andreas Gram Friedrichsen spørgsmålstegn ved, om folkeskolens arbejdskultur harmonerer med læreruddannelsens kritisk-konstruktive grundform.

0   169

De nødvendige 
prioriteringer

På skolerne er skolelederne og de tillidsvalgte allerede i gang med at planlægge det kommende skoleår. Det er ikke nogen nem opgave, da denne planlægning på mange skoler desværre igen skal ske med færre resurser end det foregående år.

4   416

Afmagtsvold!

Lærere, som aldrig har oplevet at blive slået, kan nu pludselig rammes af slag eller spark. De kan få en saks eller en stol kastet efter sig – og de er vidner til, at elever skader og slår sig selv.