Folkeskolen nr. 09 2015

Forside af Folkeskolen nr. 09 2015
0   308

Folkets stemme

Der er snart valg til Folketinget. De fleste af os har nok altid betragtet Folketingets og regeringens arbejde med respekt. Det er jo det øverste lag af det danske samfunds formelle demokrati! Men noget er forandret helt fundamentalt.

7   674

Folkeskolens leder: Det er ikke en spareøvelse

De gange, hvor vi her på Folkeskolen har citeret undervisningsminister Christine Antorini for denne vurdering af inklusionsøvelsen i folkeskolen, kan ikke tælles på to hænder.