Folkeskolen nr. 08 2015

Forside af Folkeskolen nr. 08 2015
0   339

Kulturforandring?

DLF sætter spørgsmålet »Hvorfor holder vi skole?« på dagsordenen – for den kulturforandring, der foregår, må ikke ske i det skjulte. Producenter af undervisningsmateriale, designet til at eleverne klarer sig godt i test, vil måske synes godt om kulturforandringen, men mon det var den, forældrene ønskede for deres børn? Det er i hvert fald vigtigt, at de bliver spurgt.

0   366

En moderne molbohistorie


I øjeblikket bliver eleverne i 8. klasse bedømt uddannelsesparate eller ej, sådan som de skal ifølge nye regler om uddannelsesvejledning. Målet er at sikre, at elevernes uddannelsesvalg bliver mere varieret, og at de rette får vejledning. Men det begynder at minde om molbohistorien om storken i kornmarken: