Folkeskolen nr. 05 2015

Forside af Folkeskolen nr. 05 2015
0   181

Helte søges!

0   598

Sunde måltider på skift

Siden august 2013 har eleverne på Skæring Skole uden for Aarhus spist frokost sammen i skolens festsal. Måltidet er tilberedt i skolens køkken. Initiativet er inspireret af fællesmåltider på sydeuropæiske skoler. Målet er at styrke fællesskabet, desuden får mætte og glade elever mere ud af undervisningen. Der spises i fire skift. Her er det 
3.-, 4.- og 5.-klasserne, der spiser.

0   374

Kig skolelederen i kortene

Tjek hvad skolelederne læser, før de skal ansætte nye medarbejdere og kom tættere på jobbet.

0   633

Geometri på museum

Kasser, vinkler, romber og pyramider kommer i spil på Design­museum Danmark, når eleverne går i gang med at regne på emballageforbrug til en skumstol fra 1969.

2   905

Googlegenerationen søger i blinde

Internettet er blevet de unges foretrukne kilde til information, men samtidig står det skidt til med skoleelevers informationskompetencer, skriver Ken Dolva på baggrund af sit speciale »Googlegenerationen i klasserummet«.

0   903

Lærer på asylcenter: 
»Relationerne til børnene er både det bedste og det sværeste«

Sandra Radmer er lærer for nogle af de mange børn, der flygter til et bedre liv i Danmark. Det giver et klasseværelse med stor udskiftning og mange farveller, men også en følelse af at gøre en forskel.

0   1029

Opskrift på madglæde

Eleverne skal plukke høns, filetere fisk og spise æbler i 45 minutter, når madforståelse og skærpede smagsløg er på lejrskolemenuen.

0   327

På pension som ja-siger

Den 17. marts fylder Niels Christian Sauer 65 år. Ved årets udgang stopper han som lærer på Kalbyrisskolen i Næstved, og han regner heller ikke med at genopstille til Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse, når der er valg sidst på året. Men at han skulle slutte sin karriere som DLF-politiker som ja-siger, havde han aldrig forestillet sig.

0   519

DLF Mener: Lov til tid – tid til loven?

Med et ja til Overenskomst 2015 vil vi få trådt hegnet ned ind til kernen af lov 409 – og kommer derind, hvor man kan drøfte opgaver og indhold af lærernes arbejde.

0   568

Folkeskolens leder: At råbe i kor

Ja eller nej. Det er valget ved urafstemningen om overenskomstresultatet, der præsenteres i dette blad.

0   205

Reklamemand imponeret: 
»I har flot fat i en vanskelig målgruppe«

For reklamefolk er børn og unge i alderen 6-16 år en af de vanskeligste målgrupper at få i tale, og samtidig er det den målgruppe, alle bejler til.

40   1270

Anders Bondo: Både vi og KL mener det alvorligt

Anders Bondo oplever, at Michael Ziegler virkelig har skiftet standpunkt siden 2013. Men den forsikring behøver lærerne ikke at nøjes med – for parterne har afsat tre millioner til at følge op på, at det virker.

1   1070

Aarhus-lærere: Forliget et lille skridt i den rigtige retning

Mere i løn er altid godt, men tre lærere fra Ellekærskolen i Aarhus ville hellere have haft en arbejdstidsaftale. De er dog overraskede over, at det overhovedet lykkedes DLF og KL at blive enige om en overenskomst.

12   1349

OK15-snak på lærerværelset: Hensigtserklæringer er ikke nok

Samlet tid til forberedelse og bedre rammer på skolen står højt på ønskelisten hos lærere på Skolen ved Søerne på Frederiksberg. De tror ikke, at hensigtserklæringerne i forliget mellem KL og Lærernes Centralorganisation vil sikre dem bedre vilkår.