Folkeskolen nr. 21 2014

Forside af Folkeskolen nr. 21 2014
0   803

»Det var den rigtige beslutning at gøre lektiehjælp frivilligt«

Det Konservative Folkeparti krævede, at lektiehjælp skulle være frivilligt, hvis partiet skulle være med i forliget om en folkeskolereform. De fik deres vilje, men flere partier peger på, at det bliver ændret efter næste valg. 
Partiets nytiltrådte uddannelsesordfører, Daniel Rugholm, står fast trods hård kritik.

0   765

Derfor fravælger Merete lektiecafe

Merete Lund Jensens to drenge skulle i lektiecafe. Men hun synes, at tilbuddet var for ringe, og derfor valgte hun efter en måned at fritage dem.

0   849

Norge: Lektiehjælp gavner ikke de svageste elever

Norge indførte med en skolereform i 2010 lektiehjælp i 1. – 4. klasse. Skolerne skulle tilbyde ordningen, men det var frivillig at deltage. En evaluering viser, at lektiehjælpen ikke umiddelbart gavner de svageste elever.

0   853

Tåsingeskolen: 
Lektiefag kræver forberedelse


Rød, gul eller grøn? Når eleverne på Tåsingeskolen er færdige med faglig fordybelse, skal de selv bedømme udbyttet. Skolen er ved at afprøve en ny model for lektiehjælp.

0   589

»Man skal gå glip af noget, hvis man ikke har lektiefag«

Det har ikke skortet på roser til Tåsingeskolens faglige fordybelse. Det er dog ikke alle lærere på skolen, der er lige begejstrede, fortæller skoleleder Kasper Føns.

31   2528

Forsker: Skrot lektierne, og få dygtigere elever

Uforberedte elever giver spildtid og uro i klassen. Lektieforsker Flemming B. Olsens løsning lyder: Drop lektierne, få gladere elever, og hæv det faglige niveau.

0   308

Det forsømte barn

Kært barn har mange navne, siger man. Men gælder udsagnet også den anden vej? At mange navne betyder, at der er tale om et kært barn?

1   755

Lærende team kan løfte elevernes læringsresultater

Hvis det hidtidige lærersamarbejde havde givet solide læringsfremskridt, ville vi vide det i dag. Igen og igen kaster folkeskoler sig ud i en overgivelse til et nyt »redningskoncept«. Indsigt i forskningsmetodik og placering af læreruddannelsen på universiteterne er vejen frem, mener kronikør og forfatter Sten Clod Poulsen.

0   789

Robuste lærere skaber robuste elever

Kropsterapeutisk kursus hjælper lærere og pædagoger i arbejdet med elever, der har svært ved at koncentrere sig og ofte er i høj energi.

0   2125

Læsevejleder: Biblioteksvenner øger læselyst

Dårlige læsefærdigheder kan kobles direkte til lysten til at læse. Læsevejleder Maya Rabjerg Meltofte vandt lærerprofession.dk’s førstepræmie for sit diplompojekt, der bygger bro mellem lyst og målbare resultater.

0   1607

Bachelorvinder: Ind med iPads i undervisningen

Vinderen af årets bachelorprojekt, Stinne Roed Sørensen, har skrevet om multimodal læsning på iPads. Nu opfordrer hun andre fag-grupper til at bruge mediet i undervisningen.

0   2062

Under verdens tag. 
Vandre- og kulturrejse i 
Nepal, påsken 2015

Denne eventyrlige rejse byder på skønne vandreture i nogle af verdens smukkeste landskaber og et unikt indblik i nepalesisk kultur og hverdagsliv.

0   1923

Den danske tropekoloni Trankebar og Sydøstindien i vinterferien 


5.-15. februar 2015 – 11 dage med antropolog og 
Indien-ekspert Lise Kloch. Maksimum 18 deltagere.

0   343

Jeg undrer mig …

Kære Christine Antorini Fra politisk side vedtages en skolereform, der i form og indhold kan begrundes i Hatties forskning og udgivelser fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Herefter skydes den ned, inden den har fået luft under vingerne, med en lov om lærernes arbejdstid, der vanskeliggør succes for reformen.

0   363

Aftalt spil

I forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger er den danske regering sat under overvågning af den internationale arbejdsorganisation ILO, der er FN’s faglige organ for arbejdsmarkedsspørgsmål. Det er bestemt ikke hverdagskost, men en direkte konsekvens af regeringens ensidige samarbejde med arbejdsgiverne under Overenskomst 13.