Folkeskolen nr. 18 2014

Forside af Folkeskolen nr. 18 2014
0   450

Målstyring udfordrer lærernes sociale talent

Lærere er talentfulde, når det gælder sociale relationer. Socialt talent skal dog ikke ses som en medfødt egenskab eller et resultat af flid og hård træning, snarere som evnen til vilje, kritisk forholden og mentalisering.

0   903

Massiv oplevelse af mistillid

Lærerne oplever de nye arbejdstidsregler som ren kontrol fra arbejdsgivernes side. Men på nogle skoler lykkes skolelederen dog med at motivere dem, viser ny forskning.

0   271

Sæt fokus tidligt i uddannelsen

Gør du dig målet klart fra begyndelsen, bliver det lettere at få det jobmæssigt rigtige udbytte af uddannelsen, mener ung lærerstuderende.

0   552

Kun hver fjerde lærer tør ytre sig offentligt

Kun en fjerdedel af lærerne mener, at de har frihed til at ytre sig offentligt om skolehverdagen. Det viser en undersøgelse fra Folkeskolens lærerpanel. En tredjedel af lærerne tør end ikke sige, hvad de mener, på møder inden for skolens fire vægge. Bekymrende, siger arbejdsmarkedsforsker.

1   663

Hvor er min fagforening?

Det spørgsmål har lærere stillet sig selv i de forløbne måneder, og flere vil sandsynligvis gøre det i den kommende tid. DLF har ikke samme indflydelse som tidligere på læreres arbejdsforhold, fordi arbejdstiden nu er reguleret ved lov 409 og ikke ved aftaler, som foreningen kan stå inde for. Så hvad kan fagforeningen egentlig gøre for den enkelte?

0   352

Nødråb fra lærerne

Gnavende stress, manglende indflydelse, ofte forberedelse i små bidder. Under alle omstændigheder for lidt tid. Dårlig samvittighed over for de svage elever og forældre. Manglende planlægning.

1   374

Flere deler forberedelse, 
og eleverne retter selv


16 procent af lærerne i undersøgelsen kommer med eksempler på, hvordan de organiserer deres arbejde, så det passer til den nye virkelighed. Enkelte er rigtig glade for udviklingen, andre er mere skeptiske.

12   528

Bondo til Ziegler: Tilstedeværelsen er ikke problemet – det er opgavemængden

Den fulde tilstedeværelse på skolen er ikke en ufravigelig regel, siger Michael Ziegler. Men den er heller ikke vores anke, svarer Anders Bondo Christensen. Problemet er de mange opgaver.

0   641

Lærerne oplever at tabe indflydelse

Vi har meget lidt indflydelse på tilrettelæggelsen af vores arbejdstid, svarer flertallet af lærerne i ny undersøgelse. Ikke alle har fået en opgaveoversigt, og på 41 procent af skolerne er skemaet blevet ændret en eller flere gange siden skolestart.

0   450

Lærerne er splittede


51 procent af lærerne ønsker den tidligere arbejdsforms fleksibilitet tilbage. 39 procent understreger derimod, at de ikke længere vil arbejde gratis. De vil have fri aften og weekend.

1   1166

Dybt frustrerede lærere: Loven hindrer os i at nå vores arbejde

79 procent af lærerne svarer i en ny undersøgelse, at de ikke når alle opgaver på den tid, de har til rådighed på skolen. Frustration, stress og dårlig samvittighed er gennemgående ord.

0   539

Lærer: Fedt at have fået fritid

Bettina Marup-Dalsten oplever i år at have dårlig samvittighed over for eleverne. Til gengæld har hun nu fået god samvittighed over for sine to børn.

1   1103

»Jeg forbereder mig ikke, jeg klargør undervisningen«

I slutningen af august var Susanne Andersen ved at knække på grund af stress i den nye reformhverdag. Ledelsen ændrede hendes opgaveoversigt, og nu går det bedre. Især er hun vild med fordybelsescafeen.