Folkeskolen nr. 15 2014

Forside af Folkeskolen nr. 15 2014
0   950

»Vi er mange, der mangler at få undervisningstillæg«

I Assens mangler i hvert fald fem ud af 17 skoler at udbetale undervisningstillæg til forudlønnede lærere. Lærer Søren Navntoft er en af dem, der har valgt at få tjekket lønsedlen. Han har fundet flere fejl.

2   587

Tjek din lønseddel

Lærerne får flere timer og skal derfor også have mere i løn som følge af den nye arbejdstidslov. Men nye systemer fører ofte til fejl, som kan koste lærerne tusindvis af kroner. DLF opfordrer lærerne til at tjekke lønsedlen nu.

0   1089

Hvad lærer man i fritiden?

Folkeskolereformen er et voldsomt indgreb i børnenes frie tid. Den øgede institutionalisering kræver en ny type lærere, der blandt andet er i stand til at forstå børnenes nej, siger den pædagogiske forsker Erik Sigsgaard.

0   906

De gode fortællinger får danskere tilbage på skolen 


Tydelig kommunikation fra tosprogede skoler via medier, nyhedsbreve og åbent hus-arrangementer kan påvirke skolevalget positivt, så de enkelte klasser i højere grad kan afspejle beboersammensætningen i området.

0   708

Skolehverdag: Fra næsten kaos til en god stemning

Lærerne står i vidt forskellige virkeligheder. DLF’s kongres har vedtaget en strategi, så foreningen kan hjælpe lærere i alle situationer.

0   478

Dansk Skoleidræt giver bud på bevægelse i alle fag

Nyt særnummer, »Idræt i skolen«, kommer med inspiration til bevægelse i alle skolens fag.

0   543

Mod

0   452

Et gab – igen

0   408

Latrin

Uhumsk: At gå på das i skolen kunne i gamle dage være direkte sundhedsskadeligt. Skolevæsenet har altid haft en udfordring i at sikre toiletfaciliteter til de mange elever.

0   343

Slut med lærerkalender

Nyt fra hovedstyrelsen: DLF skal spare, og hovedstyrelsen har besluttet ikke længere at udsende den trykte kalender til alle medlemmerne. Andre spareemner er psykologsamtaler og Folkemødet.

1   718

Overenskomst: DLF kræver en ny arbejdstidsaftale

Lærernes forhandlere skal stille krav om en ny arbejdstidsaftale. Det vedtog DLF’s kongres enstemmigt i dag. ”Vi kan konstatere, at der er grundlæggende problemer i Lov 409”, lyder begrundelsen fra DLF-formand Anders Bondo.

1   335

Bondo: Lærerne ser fremad - det burde politikerne også gøre

Anders Bondo, formand for DLF, åbnede Lærerforeningens kongres med at rose lærerne for at kæmpe for at levere god undervisning uanset forholdene. Formanden efterlyste, at politikerne begynder at tage ansvar for at få løst problemerne på skolen i stedet for at skubbe ansvaret over på skolelederne.

ANMELDELSE
0   1854

Læreren mellem elever, kolleger og politikere

De fleste lærere har det tilfælles, at deres arbejde har mening og retning på grund af eleverne. Men nedenunder har der udspillet sig politiske, pædagogiske og økonomiske kampe i en sådan grad, at man må knibe sig i armen. Derfor er man fuld af knibemærker efter læsning af denne bog.

1   632

Elever om lektiecafe: Øv, vi skal stadig lave lektier derhjemme

Vi vil have mere tid til at lave lektier på skolen, så vi har fri, når vi går hjem, siger elever på Vangeboskolen i Rudersdal Kommune i Nordsjælland. Tiden kan tages fra de almindelige timer, mener de.