Folkeskolen nr. 12 2014

Forside af Folkeskolen nr. 12 2014
0   2509

Overenskomstkrav: Specialundervisningstillæg skal komme flere til gode

I takt med at flere elever bliver inkluderet i normalundervisningen, mister lærere specialundervisningstillæg. De penge skal samles op, lyder forslaget til et nyt overenskomstkrav fra Danmarks Lærerforening.

23   953

Før Overenskomst 15:
 KL ønsker tillid frem for aftaler

Aftaler og tillid er hinandens modsætninger, lyder det fra Michael Ziegler, der skal stå i spidsen for KL’s forhandlinger frem mod en ny overenskomst i 2015. Han håber, at forhandlingerne kan gøre op med nogle af de forældede strukturer, han finder, der er i aftalesystemet.

18   1082

»Det er ikke rimeligt at sige, at vi skylder en undskyldning«

Rettet den 23-6-2014 09:05 Lockout er en del af den danske model, og derfor skylder KL ikke lærerne en undskyldning, mener formand for KL's Løn- og Personaleudvalg Michael Ziegler.

50   5864

Med jobbet som indsats: Erik Schmidt fik en tjenstlig advarsel for »negative holdninger«

Skal lærerne fremover holde mund med deres kritik for at undgå advarsler? Hvor går grænsen mellem faglig kritik og negativitet? De spørgsmål stiller lærere i Odense nu efter en turbulent sag, hvor en advarsel fra kommunen blev givet, efter at læreren selv havde sagt op.

0   280

Vær seriøs, når du søger jobbet

Vil du i betragtning til jobbet, gælder det om at skrive en ansøgning, der viser, at du for alvor er interesseret i arbejdspladsen og den opslåede stilling. En skoleleder har oplevet et forkert navn på sin skole fra ansøger.

0   179

Hanne Meilby

0   468

Fagre nye verden

»Ferie, ferie, ferie«. Snart genlyder de velkendte toner gennem de danske skoler og sender landets skolebørn på ferie. Efter ferien venter en endnu ukendt virkelighed. Hvordan skal vi forholde os til det ukendte, og hvad er egentlig skolens største udfordring?

0   686

Lærer for livet: »Det er ikke bare et job at være lærer, det er du hele tiden«

Hvis vilkårene ændres, så lærerjobbet kun bliver et lønarbejde, synes jeg, at man skal finde noget andet at lave, for så bliver det hverken godt for eleverne eller for læreren, siger Ditte Tholstrup.

0   1151

Ikoniske lærere gennem tiden

29. juli 1814 underskrev Kong Frederik den 6. en række skolelove, der gav alle børn i Danmark ret og pligt til undervisning. I de 200 år, der er gået siden da, har mange mennesker gjort en forskel for skolen, elever og lærere. Natalie Zahle grundlagde et undervisningsimperium med pigeskole, gymnasium og seminarium for kvinder. Christen Kold realiserede Grundtvigs pædagogiske tanker og gjorde dem kendte i den brede befolkning, og han grundlagde højskole- og friskolebevægelsen. Læs her om andre store lærerpersonligheder, der har haft betydning for skolen.

1   2008

»Læreren er hverken repræsentant for staten eller kommunen«

En god skole betyder, at barnet får lov til at vokse med opgaven, og at man kan sine ting. At man får myndighed til at være medborger i samfundet. En god skoletid betyder, at man oplever, hvad et fællesskab er. En god skole handler om demokratisk dannelse, siger Marianne Jelved.

4   293

En ny læsekrig er brudt ud

Undervisningsministeriet hev i 11. time to veteraner fra læsekrigen i 1990’erne ind i arbejdet med at formulere nye Fælles Mål for danskfaget. Og så brød helvede løs.