Folkeskolen nr. 10 2014

Forside af Folkeskolen nr. 10 2014
0   964

Børn får hjælp til forældres krigstraumer

På fire skoler i Varde Kommune bliver flygtninge- og soldaterbørn hjulpet via leg, øvelser og tegning til at kunne mærke sig selv, finde følelserne i kroppen og kunne tale om dem. 12 lærere og pædagoger er uddannet som terapeuter.

0   1030

Elever lærer sig selv at kende

Hvad betyder det, når mundvigene hænger nedad, og hvordan finder du tid til den danske stil i en weekend proppet med aktiviteter? På Borgerskolen i Taastrup trænes eleverne i personlige og sociale kompetencer, i erkendelse af at eleverne ikke nødvendigvis lærer det hjemmefra.

10   959

Lærer: Ja, vi har en undskyldning til gode, men … Lad os se fremad

Vi skal tage udgangspunkt i, at loven er vedtaget, så vi må diskutere, hvordan vi kan gennemføre det, mener læreren Morten Barasinski. Han synes, at tonen i debatten om folkeskole-reformen er unødigt negativ.

0   2411

Flittige læsere

0   998

Efter skolesammenlægninger: Styrmanden mangler for tit

Som mange andre kommuner ændrede Haderslev radikalt i skolestrukturen for tre år siden. I dag er Karsten Rudbeck Jessen leder af en skole på to matrikler, og det gør det svært for ham at være synlig. To lærere ville ønske, at skolen lå på én adresse.

0   952

Stor forskel på hvor godt fusionsskoler fungerer

Sammenlægninger: Lærerne har flere negative erfaringer end positive med skoler, der fordeler sig på flere matrikler, viser en rundspørge til lærerkredsene i DLF. Men billedet er ikke entydigt.

1   601

Håndter følelserne med supervision

Supervision er en del af den nye skolereforms pejlemærker for kompetenceudvikling, men det er ikke altid nemt at gennemskue, hvordan man som lærer anvender kollegial supervision konstruktivt. Kronikkens forfattere kommer med tre tip til, hvordan du sikrer god kollegial supervision.

0   258

Svar til Christine Antorini

»Sammen gør vi en god skole bedre«.

0   148

Ingen konsensus

0   302

Old school: Vestjysk

Jysk særordning: Skolelovgivningen fra 1814 blev i udstrakt grad administreret og tilpasset lokale forhold og behov. Og så er der ifølge mr. Higgins stor forskel på dialekter dengang og nu, hvor elever taler bysprog.

0   348

Nyt fra DLF: Friskoler skal ikke være konkurrent til folkeskolen

De frie skoler er et alternativ til folkeskolen, og hvis det skal fortsætte sådan, kræver det opbakning fra politikerne til folkeskolen, lyder det fra DLF’s formand, da friskoler blev vendt på hovedstyrelsesmødet i maj.

0   1226

Bliv klogere sammen: 140.000 skal debattere folkeskole

Folkeskolen.dk’s bloggere skal styrke den faglige debat om skole og fag – redaktion og bloggere arbejder sammen i det faglige netværk.