Folkeskolen nr. 06 2014

Forside af Folkeskolen nr. 06 2014
9   670

Folkeskolereformen – et dannelsesprojekt, der savner tydelighed

Regeringen kunne være tydeligere med budskabet om, hvad det er for et dannelsesideal, der kendetegner folkeskolereformen. For det er dette ideal – og ikke blot den ene eller anden strukturelle teknikalitet – der skal realiseres i de danske kommuner og skoler, mener professor Lars Qvortrup.