Folkeskolen nr. 02 2014

Forside af Folkeskolen nr. 02 2014
1   709

»Det er ikke et enten-eller, men et både-og«

Danmarks Lærerforening genudsender »professionsidealet«, men er timingen rigtig med presserende problemer og ubesvarede spørgsmål til lærerarbejdet i skolen efter reformen? Esben Christensen spørger. Anders Bondo Christensen svarer.

2   654

Professionsidealet i en ny virkelighed

Skolen og lærernes rolle bliver markant forandret med reformens fokus på resultatstyring. Men skolen er mere end læsning og regning, siger Anders Bondo, i forbindelse med at Lærerforeningen på ny sætter spot på professionsidealet. Testskole skærper behov for fokus på lærerideal, mener han.

0   410

Ansvarlighed

0   1069

Dengang håndværkerne byggede solidt: Bjørn Nørgaards Skoler

Konkret kritik: Billedhuggeren og hesteslagteren har meget at sige om, hvad gode bygninger betyder for dannelse.
Om defekte økonomiske modeller og manglende respekt for den viden, man får ved at arbejde grundigt med ordentlige materialer. 
Bjørn Nørgaard besøger to af sine gamle skoler.

0   854

Vi skaber skolen, skolen skaber os!

I 200 år har alle børn i Danmark haft pligt og ret til at få undervisning, og når skolens runde fødselsdag skal fejres, er et historisk perspektiv oplagt. Skolen er bygget på fortidens traditioner, tilpasset nutidens krav og skal leve op til fremtidens behov.

4   383

Inklusion kræver noget af alle

Det handler om, at ingen føler afmagt – hverken børn, forældre, lærere eller andre fagpersoner. For inklusion skal være et anliggende for fællesskabet, mener børne- og ungepsykiateren Søren Hertz.

16   1058

Skolelederne: Lærerne kan arbejde 
hjemmefra

Lærere, der ønsker det, skal næste skoleår have mulighed for at arbejde hjemmefra, når det giver mening, mener skoleledernes formand, Anders Balle.

27   1596

Med intensiv træning kan elever med autisme inkluderes

Intens adfærdsterapi hjælper børn med autisme til at fungere på lige fod med deres klassekammerater. Forældre og lærere er henrykte, mens kritikere sammenligner det med hundetræning.

1   642

Hver femte tosprogede scorer topkarakter

Færre tosprogede elever får dumpekarakterer ved folkeskolens afgangsprøve.

1   478

Vorrevangskolen løfter tosprogede

Målrettede eksamenskurser, lektiecafé og sprogstøtte giver bonus på Vorrevangskolen i Aarhus. Flere tosprogede elever opnår gode karakterer, og det skyldes mange forskellige faktorer.

0   460

Brug jobsamtalen til at vise, hvem du er


En ting er, hvad der står i stillingsopslaget, noget andet er, hvordan dine personlige egenskaber kommer til udtryk i jobsamtalen.

0   723

Vietnam og Cambodja i påskeferien

Fantastisk læserrejse til det sydlige Indokina – 12 dage.