Folkeskolen nr. 01 2014

Forside af Folkeskolen nr. 01 2014
1   705

Lærere skal importere engelske rettigheder

I London bruger omkring 3.000 skoler FN’s børnekonvention som ramme for at skabe trivsel og læring. Fra næste skoleår går den første danske rettighedsskole i luften i København. Vi fulgte en gruppe danske lærere på studietur til London for at forme rettighedsskolernes fremtid i Danmark.

0   253

Kend din reform

0   931

Kjoledesign og savsmuld

Når skoleskemaet fremover byder på håndværk og design, bliver det lo­kalemæssigt en udfordring på mange skoler, fordi sløjd- og hånd­arbejdslokaler ligger spredt. På Skårup Skole på Fyn er det gamle lokale til sløjd og metalsløjd bygget om til at huse både hårde og bløde materialer. Skolen var med i Undervisningsministeriets forsøg med håndværk og design sidste år. Det var så stor en succes, at det nu er blevet et fast fag.

0   470

»Vi ønsker ikke, at det faglige skal være det eneste, man fokuserer på«

Man får det, man måler, siger formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen. Kommissionen foreslår højere karakterkrav for optagelse på læreruddannelsen. Det er for at løfte lærerfaget, som han kalder samfundets vigtigste profession.

1   660

Produktivitetskommissionen i opgør med skoleforskere

Det er forkert at sige, at flere timer ikke i sig selv har en effekt, skriver kommissionen i rapporten om uddannelse og innovation.

0   908

Basisviden skal være på plads – og overliggeren ligge højt

Et kompetencecenter af vejledere står i spidsen for den faglige udvikling på Strandgårdskolen.

0   726

Børn kan også foretage »egenkontrol«

På Strandgårdskolen er skolekøkken og kantine én og samme ting. Eleverne producerer dagens ret fire dage om ugen.

25   2179

Forbillede for reformen

Et fleksibelt skema, hvor det er årgangens pædagoger og lærere, der lægger dagen til rette, er kernen i den helhedsskole i en ghetto i Ishøj, der inspirerede Christine Antorini til reformen.

0   989

Debat om arbejdstid: Vi skal nå det hele på skolen

Hvad med vores telefonnumre på skolens hjemmeside? Kan jeg ikke få lov til at arbejde bare en lille smule om aftenen? Der var mange flere spørgsmål end svar, da lærerne på Sundskolen ved Nykøbing Falster diskuterede fremtiden efter lov 409.

0   768

Stort forældrepres

Strandvejsskolen i København efter 1. august 2014. Der er høje krav fra forældrene. Derfor frygter arbejdsmiljørepræsentanten, at lærerne går hjem og forbereder sig ekstra.

1   599

Skolelederen: Flere lektioner er den største udfordring

For skoleleder Espen Fossar Andersen på Sundskolen er lærernes ekstra undervisningstid den største udfordring, der skal tackles efter sommerferien.

1   1124

Lærerens nytårstale: Det livgivende organ

Jeg har takket ja til at skrive lærerens alternative nytårstale, vel vidende at det ikke bliver let.

1   789

Da læreren mistede sin status

Der var engang, hvor læreren var en af byens mest respekterede borgere. Sådan er det ikke altid mere. Historiker Keld Grinder-Hansen har set på den danske lærers roller gennem 1.000 år, og hvad der fik læreren til at miste sin status.