Folkeskolen nr. 17 2013

Forside af Folkeskolen nr. 17 2013
6   1435

Lær lærerne at vælge it fra!

I landets kommuner er der i disse år et stærkt fokus på den it-didaktiske kompetenceudvikling af lærerne. Fælles for langt de fleste kompetenceudviklingsinitiativer er, at de funderes i, at udvalgte spydspidslæreres »best practice« gøres til målet for alle. Men er det godt nok?