Folkeskolen nr. 16 2013

Forside af Folkeskolen nr. 16 2013
ANMELDELSE
0   442

En rigtig god (skole)historie

Degne, skolemestre og fuskere. Idealer og praksis på latin og dansk. Suveræn indføring i vilkår og hverdag i undervisning fra senmiddelalderen til oplysningstiden indleder stort anlagt fembindsværk om dansk skolehistorie.

0   294

Sådan får en lærer med handicap job

Lærere med varige og betydelige funktionsnedsættelser kan søge job på lige vilkår med alle andre, men de kan også drage nytte af en række særlige regler:

0   1057

Ole går for at være skolens sejeste lærer

Ole Mikkelsen er født med hoftedysplasi, misdannede ben og nedsat syn. Den 43-årige lærer har gået i almindelig folkeskole og har aldrig skammet sig over sit handicap. Det ser han som en væsentlig forudsætning for, at man kan blive inkluderet.

0   495

Professionsidentitet: Læreren som professor eller provo?

Læreres professionsidentitet er ikke i krise, men under forandring. Postlockoutperioden har medvirket til en ny eftertænksomhed om selvforståelse og nye måder at være lærer på. Det handler om at identificere og videreudvikle et professionsfundament, en slags grundidentitet, men ikke uden kritisk blik.

3   869

Matroser og knapmagere
 var skolens lærere

Der er sket meget med lærerrollen siden senmiddelalderen, hvor enhver, der kunne læse og skrive, havde mulighed for at ernære sig som lærer. Fysisk afstraffelse var en naturlig del af undervisningen.

0   891

Et køligt alternativ til svømmehallen

I Dragør er svømmehallen lukket. Den er for dyr at vedligeholde, og 
kommunen har ikke råd til en ny. Men der er andre alternativer end tørsvømning. I stedet har man indkøbt to klassesæt af våddragter 
og lader nu svømmeundervisningen af skolernes 4.-klasser foregå 
på badeanstalten i Øresunds kølige vand.

0   468

Efterårsgyser

0   393

»Vi skal kunne agere«

Ny strategi: Kongressen lagde strategi for, hvordan Lærerforeningen kan hjælpe lærerne, så de ikke står med ansvaret, hvis de ikke har tid nok til at forberede undervisningen, når der ikke er nogen arbejdstidsaftale. Anders Bondo Christensen svarer på spørgsmål.

0   394

Skolelederne får egen strejkekasse

I lighed med lokalkredsene får Skolelederforeningen nu udlagt sin andel af strejkekassen Særlig Fond. Kongressen besluttede desuden, at ledernes særlige dobbeltrolle i Lærerforeningen skal analyseres. Analysen skal være klar til kongressen næste år.

0   390

Antorini på udebane

Undervisningsministeren forsøgte at klinke skårene oven på forårets konflikt på DLF-kongressen. Anders Bondo mente i en kommentar, at lærerne har svært ved at se sig selv i Christine Antorinis virkelighed.

0   370

Kongres præget af vrede, galgenhumor og snusfornuft

Vreden over lockouten fyldte godt op, både i formand Anders Bondos mundtlige beretning – og blandt de delegerede. Men de fleste af talerne bar også præg af et snusfornuftigt: Hvad gør vi nu og i 2014, så lærerne kommer helskindet igennem hverdagen?