Folkeskolen nr. 15 2013

Forside af Folkeskolen nr. 15 2013
0   696

»Når det er sjovt, glemmer man at larme«

Hvad fylder elevers relation til lærere med tillid, respekt og glæde? I sin ph.d. om lærer-elev-relationer har Louise Klinge Nielsen fulgt fire læreres undervisning i 5., 6. og 7. klasse og interviewet 50 elever – mange af eleverne giver også udtryk for, at de bliver voldsomt påvirkede af negative vibrationer fra læreren.

3   501

Inklusion: Lærerens erfaringer fejes af bordet

Med inklusionen bliver læreren ansvarlig for børnenes problemer. Samtidig skal lærere kaste »gammeldags« holdninger over bord og reflektere sig til helt nye metoder. Det er ikke underligt, at nogle lærere bliver usikre, lyder det fra forsker Helene Ratner, der netop har skrevet en bog om inklusion.

0   720

Dolores sætter gang i videndeling

Brorsonskolen i Varde blev overtaget af teaterfolk, der stillede svære opgaver på den pædagogiske dag. Det fik refleksionerne i gang: Hvor gode er vi til at kommunikere og dele vores viden med hinanden?

0   393

Nye bygninger ændrede kulturen

Arbejdsrummet er vores domæne. Sådan siger lærerne på Tagensbo Skole i det nordvestlige København om deres forberedelseslokale. Nye, moderne rammer har ændret måden, lærerne forbereder sig til undervisningen på.

5   366

»Alle skoler har mulighed for at finde arbejdspladser«

Der skal kreativitet og penge til, men tilstedeværelsen kan lade sig gøre alle steder, mener Anders Balle, formand for Skolelederforeningen. Men han erkender, at hver lærer næppe får sin egen arbejdsplads.

5   399

De fysiske rammer 
om lærerarbejdspladser 
bliver en lokal strid

KL lover ikke kontorarbejdspladser til alle lærere fra 2014. Det bliver op til de enkelte kommuner, men DLF kræver, at arbejdspladserne etableres, som følge af lovindgrebet.

0   632

Gammel byskole – hvor skal arbejdspladserne være?


Danmarksgades Skole i Esbjerg ligger klemt inde midt i byen uden mulighed for tilbygning. Grundens areal er allerede voldsomt overbebygget – og i dag har skolen ni lærerarbejdspladser til 45 lærere.

4   467

Syv ud af ti lærere: Fuld tilstedeværelse bliver dyrt og bøvlet

Kommunerne fik med lockoutloven gennemtrumfet, at lærerne skal være på skolen i arbejdstiden. Men nu kommer kampen for at skaffe lærerarbejdspladser på skolerne. KL garanterer ikke arbejdspladser til lærerne fra august 2014. Hvis kommunerne ikke har pengene, må sagen på finansloven, kræver DLF’s formand, Anders Bondo.

0   862

Hverdag efter lockouten: Vi må tage det, som det kommer

Lærerne på Kildevældsskolen i København har svært ved at forestille sig, at de fra næste år skal være på skolen fra 8-16. Der er stadig ærgrelse over den manglende tillid fra politikere og befolkning under lockouten, men de er klar til ændringer i hverdagen.

0   214

Politikere angriber reformfinansiering

Undervisningsministeren skal stå til ansvar for folkeskolereformens økonomi, fortæller folketingspolitikere, som ser flere fejl ved finansieringsmodellen.