Folkeskolen nr. 04 2013

Forside af Folkeskolen nr. 04 2013
69   4345

KL negligerer evaluering af lærernes arbejdstidsaftale

KL og DLF står i fællesskab bag en evaluering, der viser, at lærernes arbejdstidsaftale fra 2008 har sat en positiv udvikling i gang i skolen. Evalueringen var færdig i efteråret, men KL vil ikke offentliggøre den. Nu offentliggør DLF den alene.

ANMELDELSE
0   404

Frihed på skinner

I løbet af de seneste par årtier har styringen af skolerne antaget nye former inspireret af angelsaksernes New Public Management. Hvad det fører med sig af paradokser og dilemmaer for alle involverede, står og blinker på hver side af denne bog.

ANMELDELSE
0   700

Super nærværende

Der er noget smart over portalen, som virker let og indbydende. Men fordybelsen må eleverne finde andetsteds.