Folkeskolen nr. 03 2013

Forside af Folkeskolen nr. 03 2013
0   420

Lærerne er hinandens arbejdsgivere

Alkjærskolen i Ringkøbing arbejder med tilstedeværelsesramme, så lærerne kan regne med hinanden fra 7.50 til 16.

34   872

Klasseledelse mest ­effektiv som efteruddannelse

­Efteruddannelse i klasse­ledelse virker en smule bedre end efteruddannelse i ­almen didaktik, viser ny forskning.

2   484

Farvel til den privatpraktiserende lærer

På Alkjærskolen har skoleleder Ole Graversen en gruppe lærere, der i selvstyrende team tilrettelægger 
hinandens arbejdstid inden for en tilstedeværelsesramme.

0   388

Frem og tilbage på heldagsskolen

Adam blev smidt ud fra skoletilbud på behandlingshjem. Så kom han igen til Nyborg Heldagsskole, men nu er han i gang med udslusning.

1   392

Disse elever passer ikke ind i dagens folkeskole

Elever med tilknytningsforstyrrelse kræver struktur og forudsigelighed. De har svært ved at arbejde selvstændigt og i grupper og passer derfor ikke ind i dagens skole, siger psykolog.

0   237

»Dejligt at vi er få i klassen«

Struktur og ro hjælper Rasmus med at styre sit temperament.

3   508

Ikke alle elever kan inkluderes

Mellem tre og fem procent af børnene 
i alle kommuner kan og bør ikke inkluderes, siger skoleledelsen på Nyborg Heldagsskole, hvor man har en afdeling for elever med 
tilknytningsforstyrrelse.

0   496

7 døgn i 3 læreres liv

Lærernes arbejdstid er lige nu til heftig debat. Men hvad 
er det egentlig, lærerne bruger tiden på, når de ikke underviser? Folkeskolen har fulgt tre læreres arbejdsliv i uge tre.

0   441

Offentligt ansatte 
må tåle mere vold

Erstatningsnævnet mener, at lærere, social- og sundhedsassistenter og pædagoger må tåle slag og spark fra udadreagerende elever, demente ældre og ­psykisk syge. Det er svært for offentligt ansatte at få ­erstatning.

0   523

Lærer udsat for vold 
– får ingen erstatning

Jan Hagen blev slået og sparket af 13-årig. Erstatningsnævnet mener, at der var tale om »en pædagogisk konflikt, der udviklede sig«, og vil ikke give erstatning. Danmarks Lærerforening har henvendt sig til justitsministeren.

0   301

Lokale initiativer skal 
bedre lærernes omdømme


Omkring 600 lærere har tre weekender i starten af året ageret marketingkonsulenter for deres egen ­profession ved DLF’s medlemsseminarer. For at styrke befolkningens respekt for folkeskolen og lærere ­udviklede de ideer til lokale initiativer i kredsene.