Folkeskolen nr. 01 2013

Forside af Folkeskolen nr. 01 2013
4   506

Kære folkeskole – er du inklusionsparat?

Kære folkeskole. Du skal nu inkludere langt flere af de elever, du hidtil har fundet for problematiske. Men er du klar til det? Hvis ikke, er du så klar til at 
benytte de pædagogiske tiltag, vi ved hjælper?

1   713

Fyret på en festdag

Uden varsel og for øjnene af sine kolleger blev lærer Anna Johnsen udpeget til fyring på sidste skoledag inden sommerferien. Økonomiske problemer tvang skolelederen til at afskedige personale, men Anna Johnsen ville ikke acceptere den måde, afskedigelsen foregik på.

1   528

Inklusion på Løgstrup Skole er et fællesprojekt

Med muligheder som terapiforløb, kursus i »cockpittet« eller en tjans som hjælpelærer kan lærerne på Løgstrup Skole skræddersy løsninger til den enkelte elev.

0   611

Uro om længere skoledag i Odense

Fra august vil Odense Kommune forlænge skoledagen for kommunens yngste elever. Fagligheden bliver styrket, siger kommunen, mens Odense-lærerne savner konkrete udmeldinger om skoledagens indhold, og skolelederne advarer mod at forhaste implementeringen.

0   1017

»Børnene oplever ikke skole og sfo som to forskellige ting«

Det Brede Læringsbånd på Risingskolen forener skole og skolefritidsordning og giver mere læring for eleverne. Men det stiller store krav til samarbejdet mellem lærere og pædagoger – for lærerne skal planlægge skoleaktiviteter, de ikke selv skal deltage i.

0   621

Odense vil spare 26 millioner kroner om året på længere skoledag

Odense Kommune vil styrke elevfagligheden og indføre længere skoledage i indskolingen på kommunens skoler. Visionen, som på sigt skal spare kommunen for 26 millioner kroner om året, skal i høj grad finansieres af lærere, pædagoger og forældre.

0   330

Abeflytning

0   170

550 ledige lærere i fare for at miste dagpengene

To har allerede mistet dagpengene, og 30 har måneden ud til at finde et job.

0   586

Form

Farver og striber: Faget tegning blev i 1958 erstattet af formning som en konsekvens af et nyt barnesyn og nye opfattelser af, hvad barnet egentlig skulle få ud af skolens undervisning: »Den, der former, formes«, lød slagordet.