Folkeskolen nr. 16 2012

Forside af Folkeskolen nr. 16 2012
0   250

Overenskomst 13: DLF’s hovedstyrelse 
går efter at sikre 
reallønnen

Lønstigninger og projekter om inklusion, arbejdsmiljø og efteruddannelse er blandt de krav, som DLF’s hovedstyrelse har valgt at fremlægge på kongressen.

0   547

Fyrede lærere bliver skiftet ud i opsigelsesperioden

I Odense blev 79 lærere fyret i foråret. I deres opsigelsesperiode er der slået 21 lærerjob og 27 vikariater op. Danmarks Lærerforening vil ved overenskomsten sikre fyrede lærere bedre.

0   427

Istanbul – en rejse til to verdensdele

Tag med Folkeskolen til Istanbul i vinterferien 2013 – og oplev asiatisk idyl, historiske bygninger og idylliske fiskerlandsbyer langs Bosporusstrædet.

0   359

Højere løn giver 
bedre elevresultater

Noter om ny dansk og udenlandsk viden og forskning om skole, fag og pædagogik.

1   407

»En herlig kraftfuld og blød sag ...«

Indtil sommerferien rasede lektor Thomas Rømer, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), på sin blog på folkeskolen.dk mod den herskende skolepolitik og langede ud efter kolleger og skolefolk af enhver art. Ved navns nævnelse.

5   590

To menneskesyn tørner sammen

Forhandlingerne om en ny læreruddannelse fik en heftig uddannelsespolitisk debat til at blusse op, da regeringen ville afskaffe faget KLM. Dybest set handler det om to forskellige måder at se mennesket på, mener idehistoriker.

0   439

Folkeskolens 
rolle til debat i DLF

Folkeskolens redaktionelle uafhængighed var til debat i forbindelse med den regelmæssige afrapportering omkring medierne på DLF’s hovedstyrelsesmøde i august. Initiativtager var Ane Søegaard, som ønsker en anden redaktionel linje. Det var der dog ikke opbakning til.

0   304

Opbakning til 
Ny Nordisk Skole

Begejstring med en smule bekymring. Sådan kan man beskrive stemningen i hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening, da Ny Nordisk Skole var på dagsordenen. Enkelte udtrykte betænkelighed ved, om der er opbakning i en situation, hvor der samtidig afskediges lærere.

0   476

Store spørgsmål