Folkeskolen nr. 15 2012

Forside af Folkeskolen nr. 15 2012
0   606

Job nu!

0   450

Tag afsæt i børn 
med særlige behov 
– ikke i køn

Hvorfor er det primært drenge, der havner i specialundervisningen, 
og ikke piger? I skoleåret 2011/2012 fik 11 procent børn specialundervisning, og de 65 procent var drenge. Nyeste tal fra Danmarks Statistik 
viser, at 81 procent af disse drenge er henvist for udviklings-
forstyrrelserne ADHD og autisme.

ANMELDELSE
0   549

Læsning og skrivning i alle fag

Et kvalificeret bidrag til arbejdet med at løfte læse- og skriveundervisningen i alle fag - gratis.

ANMELDELSE
0   300

A Piece of Cake 8

"A Piece of Cake 8" er et spændende og superrelevant materiale til brug i engelskundervisningen. Emnerne rammer lige ned i elevernes interesser.

ANMELDELSE
0   325

Kreativitet

"Motoren" i den kreative proces er sanselige kræfter med overskridelseskraft og afgørelseskraft.

ANMELDELSE
0   332

Tror du det? 9

Religionsvidenskab i 9.: Nyt undervisningsmateriale for kristendomskundskab vil få elever og lærere til at undre sig. Og tak for det.

ANMELDELSE
0   292

Morgensang med mening