Folkeskolen nr. 15 2012

Forside af Folkeskolen nr. 15 2012
0   606

Job nu!

0   450

Tag afsæt i børn 
med særlige behov 
– ikke i køn

Hvorfor er det primært drenge, der havner i specialundervisningen, 
og ikke piger? I skoleåret 2011/2012 fik 11 procent børn specialundervisning, og de 65 procent var drenge. Nyeste tal fra Danmarks Statistik 
viser, at 81 procent af disse drenge er henvist for udviklings-
forstyrrelserne ADHD og autisme.