Folkeskolen nr. 15 2012

Forside af Folkeskolen nr. 15 2012
0   546

Din undervisning gør mig bedre

Lærere i Aarhus ser hinanden undervise på tværs af skolerne. Målet er at styrke inklusionen. Både værter og 
gæster får udbytte af besøget, som det meget bevidst bliver kaldt.

1   567

Lad lederen komme på besøg

På Katrinedals Skole i Vanløse observerer skolens ledelse enkelte læreres undervisning. Målet er at skabe mere god undervisning og få mindre af det, som ikke virker på skolen.

4   584

Døren op til klasseværelset

På mange skoler arbejder lærerne i øjeblikket med at besøge hinandens undervisning, eller lederen observerer lærerne. Der er stigende efterspørgsel blandt lærere, og flere steder melder om stor succes. Men metoden skal bruges med omtanke.

0   645

»Ordet observation kan associere 
til eksperter og kritik«

Ordvalget har stor signalværdi, når man skal have lærere til at åbne døren til deres undervisning, siger Stine Clasen fra børne- og ungeforvaltningen i Aarhus. Hun er konsulent på projektet Folkeskolens Fællesskaber, hvor lærere ser kolleger fra andre skoler undervise. Men de observerer ikke værtslærerne. De er på besøg.

0   397

Alle får lov til at bryde klasseloftet

I løbet af sin tid som minister har Christine Antorini ikke 
givet et eneste afslag på ansøgninger om at få lov til at danne klasser med mere end 28 elever. Danmarks Lærerforening 
er skuffet over ministeren, der gik til valg på at sænke klasseloftet til 24 elever per klasse.

0   166

Lærerne med til at udvikle skolen - i stedet for KL

Silkeborg Kommune har sagt nej tak til KL’s tilbud om at effektivisere lærernes arbejdstid. 1.000 lærere var til stormøde.

0   274

Mere undervisningstid skal finansiere skolereform

Christine Antorinis udmelding om flere undervisningstimer i den kommende folkeskolereform får opbakning fra forligskredsen.
Anders Bondo vurderer, at mere undervisning med mindre forberedelse er spild af penge.

1   470

Prioriter dig ud af stress

Planlæg og prioriter, hvis du vil undgå at blive alt for stresset i løbet af skoleåret.

0   576

Fagligt fyrtårn 
på Østre Gasværk

Komponisten bag musikteaterforestillingen 
»Skammerens datter« er bidt af både undervisning 
og store eventyr. Lærer Lasse Aagaard Nielsen kan nemlig slet ikke holde sig væk fra hverken 
musiklokalet eller teaterlivet.