Folkeskolen nr. 14 2012

Forside af Folkeskolen nr. 14 2012
1   383

Folkeskolen har fået et manifest

Sorø-mødet vedtog et manifest for Ny Nordisk Skole, der skal 
revolutionere folkeskolen indefra.

0   269

Karin Hellmund

0   277

Verner Griebel

3   249

En computer per elev bør være et 
skræmmebillede

Med digitale hjælpemidler kan projektpædagogikken tage syvmileskridt. I stedet går den pædagogiske udvikling baglæns, mener lektor, som advarer mod, at den sorte skole er på vej tilbage med apps og læringsspil.