Folkeskolen nr. 12 2012

Forside af Folkeskolen nr. 12 2012
1   407

»Både læreres og pædagogers fagligheder kommer i spil«

Københavns Kommune har besluttet, at samtlige kommunens skoler efter sommerferien skal have en 
inklusionspædagog. Tiltaget koster 23 millioner kroner, men kommunen sparer sideløbende 30 millioner 
på københavnske lærerstillinger.

0   521

Overenskomstfuser: Ingen efteruddannelses-planer til lærerne

78 procent af lærerne ikke har lagt en uddannelsesplan for deres efteruddannelse sammen med skolelederen, viser en undersøgelse i Folkeskolens lærerpanel.

0   530

Flere elever med diabetes udfordrer skolen

Siden 1997 er antallet af børn med type 1-diabetes steget med 81 procent. Alle skoler vil møde elever med diabetes. Danmarks Lærerforening mener ikke, at lærerne alene kan tage ansvaret for diabeteseleverne.

1   363

Ny læreruddannelse skal sortere uegnede fra

Kommende lærerstuderende skal have mindst syv i gennemsnit fra gymnasiet. Til gengæld får de en målstyret uddannelse med plads til talentdyrkelse. Men en femårig, forskningsbaseret uddannelse er der ikke planer om.

0   345

Man skal ikke blive syg af at gå på arbejde

Dåstrup Skole har arbejdet med stress og mange sygemeldinger 
for at få bedre trivsel for medarbejderne. Forebyggelsesfonden gav en halv million kroner til arbejdet.

0   428

Ilt!