Folkeskolen nr. 10 2012

Forside af Folkeskolen nr. 10 2012
0   368

Eksperimentet

2   316

Alle elever profiterer af inklusionen

Struktur og tydelighed er godt for alle, mener lærerne på Arresø Skoles Magleblik-afdeling.

1   612

Eleverne lærer mindre med inklusion

Inklusionen undersøgt: Både almindelige og inkluderede elever får et fagligt dårligere udbytte på grund af inklusionen. De bliver undervist af lærere, der i tre ud af fire tilfælde ikke er uddannede til at inkludere.

0   370

Her er inklusion en kultur

På Arresø Skoles Magleblik-afdeling er der altid et stort og et lille lokale til en inklusionsklasse. Det er en forudsætning for, at man kan dele eleverne op på kryds og tværs, sådan som det passer bedst i de enkelte timer.

0   341

»Lærerne er blevet svigtet«

De er blevet efterladt alene med inklusionsopgaven, siger børne- og undervisningsminister Christine 
Antorini (S). Ministeren lover, at kompetenceløftet vil kunne mærkes allerede om to år.

2   263

Inklusionen er i gang - først nu kommer loven

68 procent af lærerne har i dag inkluderede elever i klasserne. Men skolen bliver først med den nye 
inklusionslov klar til de store forandringer.

1   316

Antorini vil sætte enkle mål

Undervisningsministeren vil gøre sig umage med at få skabt enkle, ambitiøse mål, og hun vil meget gerne give lærerne hjælp til udvikling.

0   521

Forslag om taskforce af dygtige lærere og ledere

Ministeren og KL skal opstille enkle mål for skolen, og en ny enhed af fagets forbilledlige udøvere skal hjælpe skolerne med at nå målene, mener Skolerådets formandskab. Inspirationen kommer fra Canada.

5   395

Lærere over hele landet: Tilstedeværelse på skolen skal være frivilligt

Stod det til skoleledernes formand, havde lærerne tilstedeværelsespligt på skolen i den ene eller anden form. Men rundt omkring eksperimenteres med flere forskellige frivillige modeller, der ifølge lærerne fungerer godt.