Undervisere nr. 1 2011

0   229

Spæt Henriksen

0   207

Søg jobbet, selvom du mangler kvalifikationer

Der er ingen grund til at holde sig tilbage, selvom der er nogle af kravene i jobopslaget, du ikke lever op til

6   359

Lærerne skal tilpasse sig børn i vanskeligheder

Lærerne har et problem, hvis de ikke kan rumme børn i vanskeligheder. Det er ikke barnet, der har problemet, det er skolen, der skal ændres, lyder det fra lektor og ph.d. Janne Hedegaard

0   237

En dreng med særlige forudsætninger og behov

Christian har haft problemer både i folkeskolen og på eliteskolen. På specialskolen har han fundet et sted, der kan rumme ham

8   247

Mange urolige elever har det bedre i normalklassen

Stadig flere elever henvises til specialundervisning, fordi de forstyrrer. Med den rigtige indsats kan de sagtens blive i klassen

0   149

Talfusk!

Uni-C's rapport om lærernes undervisningstid er fyldt med fejl. Og hvorfor kommer den flere måneder forsinket - samtidig med politikernes kampagne for at lærere skal undervise mere?

10   296

Sådan hjælper lærerne eksplosive børn

Lærerne på Lystrup Skole lytter til de udfordrede børn. Ledelsen har indført metoden samarbejdsbaseret problemløsning, der har resulteret i langt færre dramatiske hændelser

0   390

Eleverne skal evaluere lærerne (interview)

Hvis regeringens mål for folkeskolen skal lykkes, skal eleverne have mere ansvar, mener deres formand. En fjerdedel af timerne i de ældste klasser skal være valgfag, og lærerne skal evalueres

0   279

Eleverne skal evaluere lærerne (kommentar)

Valgfag og evaluering er en god ide, mener Dorte Lange, DLF, men eleverne skal ikke kunne fravælge fag, og de er ikke kompetente til at bedømme, om læreren er god eller dårlig

0   173

Vi skal styrke talenterne

Regeringen vil give kommunerne mulighed for at oprette talentklasser på alle klassetrin og særlige eliteidrætsklasser med optagelseskriterier