Folkeskolen nr. 6 2011

0   325

Praktikere: Børnene lærer at gå i skole

En af gevinsterne ved aldersblandede klasser er, at børnene fra børnehaverne hurtigere lærer, hvordan man går i skole, mener lærere fra indskolingen.

0   302

Vi ser det samme – sammen

Stor effekt af fælles anerkendelse af en elev, fortæller lærerne ved teamcoaching.

6   403

Reform eller nytænkning?

Hvad skal den offentlige sektor bidrage med? Og hvad kan og skal jeg bidrage med?

0   150

Ruth Hansen

0   220

Hvad er det, jeg spiser?

Elever får redskaber til selv at vurdere, om de spiser sundt. To ernæringsstuderende er i gang med at udvikle et undervisningsmateriale til naturfagslærere i de ældste klasser.

0   270

Forsker: Lad være med at niveaudele eleverne

De aldersintegrerede hold skal være fleksible. Eleverne skal ikke deles efter faglige standpunkter, mener professor.

0   247

Den bedste ven

Sven Erik Pontoppidan har som senior endelig tid til at hjælpe en ung med behov for støtte, nu hvor det ikke længere er uret i klassen, der bestemmer.

0   410

Seniorer hjælper utilpassede unge på vej

Hvor de fleste venskaber holder sig inden for samme generation, breder projektet »Bedste Ven« sig tværs over halve århundreder. For bedsteforældrenes generation besidder en ro og livserfaring, som forhåbentlig skal komme nutidens unge til gavn.