Folkeskolen nr. 3 2011

0   310

Eleverne: Vi leverer resultaterne, hvis I giver os indflydelsen

Hvis de ambitiøse mål for folkeskolen skal nås, kræver det, at eleverne får indflydelse, siger eleverne selv.

0   320

Hamid og Mette har fået øje på omverdenen

På Jersie Skole er eleverne selv med til at planlægge undervisningen.

0   289

Matematik i 4.

Matematik: Tager læremidlet udgangspunkt i ele­vens erfaringsverden og hver­dagssprog? Støttes læreren i at diffe­rentiere og evaluere undervisningen? Stemmer matematiksystemet overens med Fælles Mål 2009? Integreres it? Det kræver fordybelse at yde det enkelte læremiddel retfærdighed. Her præsenteres udelukkende snapshots fra de enkelte tjek.

0   145

Alder

0   117

Spin …

1   370

Elever mister indflydelse

Eleverne skal være kritiske og reflekterende. Men når det kommer til deres læring, må de kun reflektere over egen rolle, siger børneforskere.

0   360

Specialskoler nedprioriterer elevdemokratiet

Elevråd på specialskoler er et særsyn sammenlignet med normalområdet. Eleverne får indflydelse ad anden vej, siger skolerne.

0   196

Politikeren blev et menneske

Elever møder Marianne Jelved, og det bliver til en dialog om vigtigheden af at uddanne sig.

1   318

Sproget spærrer for matematikken

9.-klasse-elever klarer problemregning bedre, når de har fået viden om opgavens tema på forhånd. Men de tosprogede drenge har problemer med at afkode teksterne. Skolen bør åbne sig mere for indvandrerkulturer, mener to specialeskribenter.