Folkeskolen nr. 29 2011

Forside af Folkeskolen nr. 29 2011
0   397

Lærere får uheldig rolle i skilsmissesager

Myndighederne er begyndt at spørge lærere til råds i sager om forældremyndighed og samvær, men det møder kritik fra flere sider.

0   376

Husk at holde fri i ferien

Juleferien er fyldt med forventninger, men giv dig selv plads til egenomsorg.

0   439

Julefred

0   313

Tre lærere reddede hendes liv

Formand for Børnerådet Lisbeth Zornig er et godt eksempel på, hvordan andre reddede hende ud af et misbrugshjem. Hun er bange for, at lærere i dag ikke underretter, fordi de for nemt lader sig manipulere af udsatte børns forældre. Lærere skal i højere grad kæmpe børnenes sag.

0   542

Svenske 
tosprogede 
elever skal tage imod 
sproghjælp

I Malmø får knap 4.000 tosprogede elever støtte på deres modersmål. Mens modersmålsundervisningen efter skoletid er et tilbud, er studiestøtten ved en modersmålslærer ikke frivillig.