Folkeskolen nr. 11 2011

0   315

Begynd med faglig læsning i indskolingen

Elever skal ikke kun læse fiktive historier i indskolingen. De skal også læse små faglige tekster, også i dansktimerne, mener to læseeksperter. Så de ikke får en nedtur i 3.-4. klasse.

0   248

Dansklæreren som lokomotiv

Dansklæreren spiller en central rolle med at få trukket læseteknikker og genreforståelse ind i alle fag og få faglærerne med på vognen.

0   277

Fagtekster er for svære

Hvilke krav stiller fagteksterne til eleverne i folkeskolen? Hvad gør en fagtekst mere eller mindre nem at forstå? Og hvad er folkeskolens rolle i forhold til at ruste eleverne til at kunne læse de tekster, de møder i deres videre uddannelse?

0   295

At læse er også at tænke

Det er ikke nok at kunne afkode hele teksten og forstå alle ordene, for der står også mange væsentlige pointer mellem linjerne. At opfatte det uudtalte kaldes at danne inferens. Og det kan man træne, viser ny norsk forskning.

0   289

Faglig læsning er den nye regnemaskine

Ingen matematiklærer kommer uden om at bruge faglig læsning som redskab, hvis eleverne skal blive bedre til matematik, mener fagekspert og matematiklærer Michael Wahl Andersen.

0   166

Alle har talent

0   154

Sport

1   386

Tankekort engagerer elever til at læse faglige tekster

7.b arbejder med tankekort som notatteknik. Målet er at gøre det lettere for eleverne at gå i gang med svære tekster. Og de har allerede taget teknikken til sig, siger deres fysiklærer.

0   282

Anders Bondo: Vi skal lære eleverne at læse

Danmarks Lærerforening bruger fem millioner kroner på læsekampagnen »Vi læser for livet« for at styrke den faglige læsning på skolerne. Og for at skabe politisk opmærksomhed omkring emnet.

1   264

Elever lærer at læse blandt hestebønner og løg

På Utterslev Skole er drivhuset klasselokale. Eleverne roder i jorden, stiller undrende spørgsmål og skriver en fagtekst.

0   226

Messi kommer på banen i Ikast-Brande

Når seks fodbolde triller hen til ti, så ligger der 16 i alt. Ikast-Brande Kommune vil have faglig læsning på alle skoler. Og det begynder allerede i 1. klasse.

0   235

Sproglig taktik giver tosprogede tag i faget

Tosprogede elever lærer et fremmedsprog samtidig med den egentlige undervisning. Derfor har de stort udbytte af genrebaseret undervisning.