Undervisere nr. 6 2010

0   397

Læreruddannelsen bliver glemt ved tavlen

Læreruddannelsen sætter sig for få spor i den undervisning, som finder sted i folkeskolen, viser en ny ph.d.-afhandling

0   245

JCJ fylder 80

0   290

Snup en uddannelse mere

Vejen til ønskejobbet kan gå over endnu en uddannelse, mener lærer Mads Harbo Nielsen. Vær lidt tålmodig, råder formanden for Lærernes A-kasse, for der kan hurtigt blive stor efterspørgsel efter nyuddannede

1   285

Rummelighed

0   202

Morten Smetana

0   273

Sønderborg har rekord i antal klagesager

Da syv kommuner blev til én, stod Sønderborg med 17 forskellige specialklassetilbud, og over 200 børn bliver henvist ud af normalklassen hvert år. Det skal laves om, lover børne- og familiechef

0   190

Mindre støtte til de svageste børn efter ferien

Tre fjerdedele af lærerne kender til støttekrævende elever, der får skåret i støtten på grund af besparelser

0   174

Interessante forslag fra rejseholdet

Flere af de anbefalinger, skolens rejsehold er kommet med, har et solidt fundament i forskningen, mens andre i højere grad bygger på gode ideer, spændende iagttagelser og holdning

0   188

Skolen kan rumme mange flere børn (kommentar)

Gør som i Finland, siger professor i specialpædagogik Niels Egelund - giv støtte til alle de børn, som har vanskeligheder i skolestarten, så bliver der ikke brug for nær så meget specialundervisning

0   269

Tre år efter at kommunerne tog over

I de tre år, kommunerne har haft det fulde ansvar for specialundervisningen, er udgifterne gået op og inklusionen ned

0   208

Skolen kan rumme mange flere børn (interview)

DLF er overbevist om, at langt færre børn i dag behøver at blive udskilt til dyr og ekskluderende specialundervisning - hvis man nationalt enes om en investeringsplan

1   336

Kaspers kamp mod kommunen

Kasper har ADHD og Aperger og startede i skole det år, kommunalreformen trådte i kraft. Men han fik ikke den specialundervisning, han ifølge folkeskoleloven har krav på. Først efter morens tre år lange kamp gennem Klagenævnet har Kasper fået et nyt skoletilbud