Folkeskolen nr. 8 2010

1   179

Jeg vil ikke forlade »mine børn«

Dorthe Lindmann har lige fået at vide, at hun ikke kan fortsætte på Stilling Skole efter sommerferien. Hun og hendes elever er grædefærdige, men hvor gerne han end ville, kan hendes skoleleder intet gøre.

0   338

Kontrol stresser lærere

Lærerne går efter relationer til eleverne, til kollegerne. Så hvis de føler, at de bliver tvunget til at opføre sig anderledes, giver det problemer, lyder det fra lektor ved DPU Lejf Moos, som står bag en undersøgelse om læreres og lederes oplevelser af, hvad der stresser dem.

0   242

Skoleleder: Naturligt, de skyder på mig

»Lærerne må tro på, at de er gode nok«, siger lederen på Rudkøbing Skole.

0   247

Hvorfor lige os?

Lærerne Tove Knudsen og Heidi Vie Clausen leder efter grunde til, at det lige skulle være dem, der fik en fyreseddel. De føler, der ligger andet bag, end blot at de er blevet overflødige.

0   306

Pest eller kolera

De kommunale besparelser var til diskussion blandt DLF's hovedstyrelsesmedlemmer. Kredsene kommer ikke uden om at få beskidte fingre, lød det blandt andet.

0   330

Derfor bliver lærere fyret i disse uger

Underskud i kommunekassen, faldende elevtal, regeringens krav om nulvækst, sammenlægning af skoler og flere elever i klassen fører til nedlæggelse af lærerstillinger rundt omkring på landets skoler.