Folkeskolen nr. 28 2010

0   192

Lærere og ledere sætter roller i spil

Et fælles projekt skal få ledere og lærere rundt om på skolerne til at styrke den gensidige tillid, der er forudsætningen for, at arbejdstidsaftalen fra 2008 kan fungere optimalt.

0   229

Elever: Især stop-reglen er god

Vi lærer mere i timerne og har det hyggeligere i frikvartererne, fortæller elever i 6.a.

0   128

Kvinder og mænd

0   242

Der skal sættes ind på mellemtrinnet

Eleverne skal læse mere, og alle fags lærere skal undervise i læsning, siger læsekonsulent og forskere.