Folkeskolen nr. 2 2010

1   124

»Se, en burka!«

0   273

Tal højt om skilsmisse

Børnene oplever sorg og ensomhed, når mor og far går fra hinanden. Læreren skal ikke være terapeut, men åbenhed om skilsmissen hjælper børnene.

0   158

Forældre skal huske at være de voksne

Det er forvirrende med alt det, børnene skal huske, når de bor to steder, men man kan ikke fjerne alt det sure fra børnene, siger lærer. Til gengæld er det vigtigt, at man ikke dyrker elendighedshistorier.

0   228

Mobning skal forebygges med god trivsel

Mobning skal ikke behandles, den skal forebygges med god trivsel, siger Kitte Rytter. Med baggrund i et kursusforløb om antimobning forsøger hun at spotte problemerne, inden de vokser sig for store.

1   326

Tysk tæller

På Høje Gladsaxe Skole ligger timetallet for tysk under vejledende minimumstal, og mange timer bliver aflyst. Det går ud over elevernes motivation og mulighed for at lære sproget, oplever Inge Larsen.