Folkeskolen nr. 18 2010

0   203

Mere åbenhed i folkeskolen

Det bliver fremover nemmere for journalister og forældre at følge med i, hvad der foregår på landets folkeskoler.

0   197

Leder: Må ikke blive en slagmark

Forældre vil få nye muligheder for at se alle faglige vurderinger i sager om specialundervisning. Det stiller nye krav til de lærere, der skriver de faglige vurderinger.

0   153

Frank Krøyer

2   201

Professor: Sats på bredden

På grund af den særlige skoletradition er Danmark godt rustet til videnskapløbet, mener Ove Korsgaard. Det synspunkt står i skarp kontrast til undervisningsminister Tina Nedergaard, der vil dyrke eliten.

0   231

Ballerup: Hold planen til punkt og prikke

Ballerups lærere arbejdede efter mødeplan i 2006. Formanden for Ballerup Lærerforening råder lærerne i Vordingborg til at stå sammen, følge mødeplanerne og fortælle om alle problemerne.

0   216

Mødeplaner presser lærere til det yderste

Stemningen på Langebækskolen i Vordingborg er ikke god. Lange dage på skolen og usikkerhed og frustrationer over, hvordan opgaverne skal løses, præger skolens gange.

0   195

DLF: I skal stå sammen

Vordingborg Lærerkreds indkaldte lærerne til møde for at fortælle, at der bliver arbejdet på mange fronter for at forbedre arbejdsvilkårene.