Folkeskolen nr. 17 2010

0   272

»Det er rigtig fedt, når pigerne fanger alle drengene«

6.b på Sæby Skole elsker at lege »drengene efter pigerne« i frikvartererne. Derved ligner de jævnaldrende på andre skoler, viser legeundersøgelse.

0   338

Tag legen alvorligt

Leg er et vigtigt element i elevers udvikling og for opbygning af indbyrdes fællesskab i og uden for skolen, mener forsker.

0   183

Opskrift: Sådan får elever succes fagligt

På baggrund af international forskning kan udpeges 11 ingredienser, der skal puttes i grundskolens gryde, for at eleverne får gode faglige resultater. Det kan hjælpe lærerne til at fokusere på det, der gør en forskel, mener den danske forskningsleder.

0   226

Spil hjælper med at skabe regler

Nyt spil til alle skoler hjælper til, så regler om for eksempel alkohol og rygning bliver skabt i god dialog imellem elever og forældre.

0   193

Delt, udelt skole

0   127

På efterløn

0   147

Inga Bak Jensen

2   132

Overlev til efterårsferien

Fem råd fra en erfaren arbejdspsykolog om, hvordan du som nyuddannet lærer klarer de første måneder på arbejdspladsen

0   178

Send truede ord

0   144

Røgfri kontrakt

0   209

Akustik er også vigtig for eleverne

Klasserum skal følge med tiden. Derfor spiller god akustik en stor rolle for miljøet i klassen.