Undervisere nr. 8 2009

0   234

Judy Jacobsen

0   217

Specielle talenter

0   182

Engagement i skolen

Det er en væsentlig udfordring for skolen og for lærerne at søge at inddrage alle hjem i udviklingen af skolen for alle

0   130

Fortæl, hvordan det er at være ny

Som nyansat gør du nogle erfaringer, som kan hjælpe andre til at finde sig til rette på arbejdspladsen

1   197

Høj social kapital skaber trivsel

Kontrol går ud over trivslen på arbejdspladsen, mener arbejdsmiljøforsker Tage Søndergård Kristensen, der har undersøgt den sociale kapital i Københavns Kommune

0   261

Vi er klar

Der er brug for, at kommunalpolitikere, professionelle og forældre løfter i flok for en bedre læring og dermed bedre livskvalitet for elever:

1   259

Jespers historie, 3. kapitel: Med særlige forudsætninger

Claus og Hanne R. kan ikke genkende deres søn i den diagnose, en psykiater har stillet. Jesper lider angiveligt af Aspergers syndrom, men noget stemmer ikke. Og mens frustrationen vokser, mistrives drengen fortsat på Vodskov Skole, hvor han går igen, fordi han efter kun fire dage blev smidt ud fra Aalborg Friskole

0   353

Vores børn må ikke ende som udstødte

Forældre til særligt begavede børn protesterer over, at deres børn ikke får udfordringer nok i skolen

0   210

Jespers historie, 2. kapitel: Diagnosen

Jesper blev smidt ud fra Aalborg Friskole efter fire dage. Dermed er det skoleskifte, som skulle give Jesper en ny begyndelse, blevet en fiasko, og frustrationerne vokser hos Jespers forældre, Hanne og Claus R. Deres søn står uden skole og med et stempel som en voldelig ballademager, der har brug for akut psykologhjælp

0   207

Jespers historie, 1. kapitel: Plageånderne

Omkring to procent af alle børn har et ekstraordinært stort intellektuelt potentiale. De trives ofte ikke i skolen. Her er historien om et af dem, Jesper fra Vodskov i Nordjylland

1   229

Skole med høj social kapital

Kommunikation, ledelse og respekt for hinandens forskelligheder skaber trivsel på Katrinedals Skole i Vanløse

ANMELDELSE
0   261

Indvandrerne og det danske uddannelsessystem

Nedslående, men regulær og nyttig bog sætter fokus på ikke-vestlige indvandrere i det danske uddannelsessystem

ANMELDELSE
0   295

Skriftens veje

ANMELDELSE
0   319

Håndbog i læsevejledning

ANMELDELSE
0   339

Helhedssyn og forklaring

Hvis man som lærer vil forklare, hvad man gør, kommer man ikke uden om at gøre det ved hjælp af en teori

ANMELDELSE
0   339

Med Dewey in mente

At Dewey er interessant, når man læser pædagogiske klassikere, er de fleste med på. Nu demonstreres det, hvordan noget klassisk med fordel kan inddrages i nytænkning på uddannelsesområdet