Undervisere nr. 6 2009

0   303

At tænke sig om

Filosofi med børn skærper deres evne til at forholde sig reflekterende til sig selv og deres tilværelse

0   178

Aftale glemmer specialisterne

Med den nye arbejdstidsaftale kommer lærere med it-tilsyn til at undervise meget mere, og det vil give forringede muligheder for at få integreret it i lærernes hverdag

0   208

Antal timer er en lokal afgørelse

Med den nye arbejdstidsaftale kommer lærere med it-tilsyn til at undervise meget mere, og det vil give forringede muligheder for at få integreret it i lærernes hverdag

0   342

Enhedsskolen virker

Enhedsskolen giver bedre skoleresultater end den delte skole. Det viser den internationale uddannelsesforskning

0   277

»Vi larmede ad helvedes til«

Eleverne i 8. klasse på Lykkebo Skole blev delt i en lektieklasse og en lektiefri klasse. Det er de godt tilfredse med

0   99

Problemer er til for at blive løst

Løber du som nyansat ind i vanskeligheder, er der mange potentielle hjælpere ved hånden

0   164

Afmagt

0   117

Temperatur på ligestillingen

Vi er kommet langt med ligestillingen i en europæisk sammenhæng, men der er få kvinder i skoleledelse og i DLF's top

0   379

Lærerne undlader at underrette

Otte ud af ti lærere fortæller om tilfælde, hvor der ikke bliver underrettet trods mistanke om misrøgt. Det viser ny undersøgelse fra Ankestyrelsen

0   241

Elever bliver delt efter motivation

Klasselærer Søren Busch overtog to 7.-klasser. De var ikke til at undervise. Noget måtte gøres

1   395

Så lær dog lektien (interview)

Ingen ved, om danske skoleelever får nok ud af deres lektielæsning. Der er nemlig ikke forsket i det. Men nu har en lærer skrevet cand.pæd.pæd.-speciale om lektier

0   223

Så lær dog lektien (kommentar)

Alt det man har lært på seminariet om undervisningsdifferentiering gælder selvfølgelig også lektier, siger en lærer, der går ind for lektier

0   351

Dagmar Poulsen

1   287

Den delte skole er tilbage

Mange lærere magter ikke de udelte klasser, og flere og flere skoler deler eleverne på forskellige linjer i overbygningen

0   294

Enhedsskolen er i opløsning

På flere og flere folkeskoler kan eleverne vælge sig ind på forskellige linjer i overbygningen