Undervisere nr. 12 2009

50   740

Intelligent undervisningsdifferentiering

Enhedsskolen er i opløsning og erstattes af niveaudeling og deling efter læringsstil - i stedet bør man differentiere efter didaktiske kriterier

0   179

Uddannelse skal sikre indsatte en bedre fremtid

Tidligere bestod fængselsundervisningen i udpræget grad af tilbud til læse- og regnesvage. Nu tilbyder flere fængsler indsatte en erhvervsuddannelse. De begynder med en anerkendende samtale

ANMELDELSE
0   423

Klimakogebogen

ANMELDELSE
0   358

Førstehjælp til feedback

ANMELDELSE
0   350

Den finske folkeskole

ANMELDELSE
0   311

At læse i alle fag

ANMELDELSE
0   277

Set med børns øjne

Hjælp vore politikere med at få øje på, at hvis vi skal kunne få børn til at forstå deres egne og andres følelser, så kræver det tilstrækkeligt med kvalificerede voksne i skolen