Undervisere nr. 12 2009

0   179

Den bedst mulige løsning

Problemet med 1993-gruppen skriger til himlen - så højt at selv den mest garvede og kyniske faglige repræsentant må kunne høre det

0   187

Solidaritet – gælder det også for 93-gruppen?

Problemet med 1993-gruppen skriger til himlen - så højt at selv den mest garvede og kyniske faglige repræsentant må kunne høre det

0   160

Held og lykke til Løkke og Hedegaard

Klimadagsordenen fylder også i folkeskolen og er et godt eksempel på, at den faglighed, vi skal udruste eleverne med, er langt mere kompleks, end det ofte fremgår af debatten om folkeskolens opgave

50   740

Intelligent undervisningsdifferentiering

Enhedsskolen er i opløsning og erstattes af niveaudeling og deling efter læringsstil - i stedet bør man differentiere efter didaktiske kriterier