Folkeskolen nr. 7 2009

0   298

Mavelanding

0   282

Ny teknisk fiasko for de nationale test

De første pilotskoler, der gennemførte de nationale test i sidste uge, oplevede store tekniske problemer - en test måtte opgives.

0   190

Halleluja

0   170

Vis interesse for din kommende arbejdsplads

Hvis du er interesseret i et job, er det ikke nok at sende en ansøgning. Præsenter dig selv over for arbejdsgiveren, og tag på besøg på arbejdspladsen

0   112

Døden

0   112

Opera på hjul

0   226

Kære Bertel Haarder

Jeg er studerende på andet år under den ny læreruddannelse, og indtil videre føler jeg, at jeg spilder min tid og min energi.

0   91

Skat på arbejde

0   150

Tosprogede halter efter på ungdomsuddannelserne

Tosprogede unge falder langt oftere fra ungdomsuddannelserne end etnisk danske elever. Flere positive oplevelser i folkeskolen vil hjælpe, mener centerleder.

0   172

Specialundervisning styrker den svage elev

Det nytter at sætte ind med særlige tilbud til svage elever ved siden af den almene undervisning, viser en ny undersøgelse. Men der er plads til forbedringer. Ikke mindst inden for tolærerordninger.

0   155

Computere kan højne det faglige niveau

Børn med alvorlige funktionsnedsættelser trives i skolen, og det skaber grobund for at styrke undervisningen. Byggestenene hedder bedre brug af it og bedre udnyttelse af støttefunktionen.

0   127

Tavshedspolitik

0   118

Mavelanding